Oliver Mommsen mit Ehefrau Nikola, 2015
Oliver Mommsen mit Ehefrau Nikola, 2015 Bildrechte: IMAGO / Future Image